Eesti Kindlustusmaaklerite Liit

EKML on mittetulundusühing, mis korraldab Eesti Vabariigis tegutsevate kindlustusmaaklerite koostööd. EKMLi eesmärk on kaitsta oma liikmete huve ning soodustada kindlustusmaaklerluse rahvusvahelistele normidele vastava ärikeskkonna teket.

Hetkel ühendab EKML enda ridades kümmet kindlustusmaaklerfirmat.


Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon

ELEA on rahvusvahelise ekspedeerimisega ja logistikateenuste pakkumisega tegelevate juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Organisatsiooni eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete ühiseid tööalaseid huve, vältida ebaausat konkurentsi ja aidata kaasa oma valdkonna õigusaktide väljatöötamisele ning sellealase info levikule.

Käesoleval ajal ühendab ELEA endas 51 rahvusvahelise transpordi ja ekspedeerimisega või muude logistikateenuste pakkumisega tegelevat firmat. Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid on ELEA assotsieerunud liige.

© 2022 Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid