Pakume kindlustusvahenduse, kindlustus- ja riskihalduse teenust aidates Teil leida parimaid kindlustuslahendusi. Teeme koostööd kõigi Eesti kindlustusseltsidega. Kui Eesti kindlustusturul Teid huvitav lahendus puudub, leiame selle piiri tagant.

ASJATUNDLIKKUS

Marks ja Partnerid on loodud 2000. aastal. Edu aluseks on meeskonna kindlustuskogemus, professionaalsus ja pikaajalised sidemed kõigi Eestis tegutsevate kindlustusseltsidega.

SPETSIALISEERUMINE

Välja saab tuua vilumust tsiviilvastutuse, transpordi- ja logistika, meditsiini- ja ehitussektori ettevõtete vara ja vastutuse kindlustamisel.

KLIENDIKESKSUS

Kliendiprogrammide väljatöötamisel arvesteme lisaks kliendi vajdustele ka kliendi iseärasustega, millest lähtuvalt leiame erilahendusi.

© 2022 Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid