OÜ Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid on kaasaegne ettevõte, mis pakub kindlustusvahenduse ja riskihalduse teenust aidates klientidel leida parimaid kindlustuslahedusi.

ASJATUNDLIKKUS JA KVALITEET

Edu aluseks on meeskonna pikaajaline kindlustuskogemus, professionaalsus ning spetsialiseerumine erinevatele kindlustusvaldkondadele. Eelisena saab välja tuua vilumust tsiviilvastutuskindlustuse, transpordi- ja logistika-, meditsiini- ning ehitussektori ettevõtete vara ja vastutuse kindlustamisel.

KLIENDIKESKNE LÄHENEMINE

Arvestame kindlustusprogrammide väljatöötamisel kliendi vajaduste ja iseärasustega, millest lähtuvalt pakume erilahendusi.