Siit leiate valiku sagedamini vaja minevate kindlustusliikide tutvustustest. Kui Teid huvitavat kindlustusliiki nimekirjas ei ole, võtke julgesti ühendust – leiame Teie kindlustusmurele lahenduse.

sõiduk

Liikluskindlustus hüvitab kannatanule kahju Teie süül tekitatud liiklusõnnetuse korral. Kaskokindlustusega hüvitatakse sõidukiga ootamatult juhtunud sündmused. Nendeks võivad olla nii vargus ja hävimine, liiklusõnnetus, sõiduki süttimine ja süütamine, sõiduki osade vargus jne. 

kodu

Võimaldab kindlustada hoonet, korterit ja kodust vara erinevate kindlustuspakettidega nii tule- ja loodusõnnetuse, veekahju, murdvarguse ning vandalismi vastu.  Parima kaitse kodule ja varale annab koguriskikindlustus, mis kaitseb pea kõigi ootamatute sündmuste eest.

reis

Reisikindlustus korvab kulud, mis on seotud ootamatute tervisehädade, pagasi kadumise ning reisi katkemise või hilinemisega. 

Reisikindlustus on vajalik nii puhkuse- kui ärireisile minejale.õnnetusjuhtum

Õnnetusjuhtumikndlustus tagab materiaalse turvalisuse õnnetusjuhtumist põhjustatud kehavigastuse või surma korral. 

Valitavad kaitsed on:  surmajuhtum, invaliidsushüvitis,  päevaraha, valuraha

väikelaev

Võimalus kindlustada väikelaevu pikkusega kuni 24 meetrit, mootorpaate, jahte, jääpurjekaid ning sõudepaate. Kindlustus hüvitab laeva kahjustumise või hävimise läbi tekkinud kahju. Lisaks otsesele varalisele kahjule hüvitatakse kahju ärahoidmise või vähendamise kulu. Lisakaitsena pakutakse väikelaeva valdaja vastutuskindlustust, mis katab väikelaeva tekitatud kahjud kolmandatele isikutele. 

lemmikloom

Lemmikloomakindlustus katab kulud Sinu neljajalgse sõbra haigestumise, temaga toimunud õnnetuse, varguse ja kadumise korral.  Lisakindlustusena saab valida tsiviilvastutuse, mis hüvitab lemmiklooma poolt kolmandatele isikutele põhjustatud kahju. 

elukindlustus

Kui soovid, et kohustused ei jääks Sinu lähedaste kanda. Valida on võimalik mitme variandi vahel:  Riskielukindlustus. Kogumiskindlustus.  

Pensionikindlustus. Pensionikindlustuse II ja III sammas.

Vabatahtlik ravikindlustus katab arstiabikulud

metsakindlustus

Pakub kaitset metsa ja istanduse ilmastikutingimustest või põlengutest tulenevate riskide vastu. Võimalikud valitavad kindlustuskaitsed on: tulekahju, torm, lumi, rahe, külmakahjustused, metsa- kahjurid, metsahaigused ning ulukid.

kariloom

Võimalus kindlustada kariloomi: veiseid, sigu, lambaid, hobuseid jne. Hüvitatavad kahjud on: tulekahju ja loodusõnnetus, õnnetusjuhtum, vargus, haigus. 

Täiendava kattena on võimalik kindlustada looma ravi- ja operatsioonikulud.

© 2022 Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid