Korteriomanike kaas- omandis oleva vara kindlustamine

Korteriomanike kaasomandi kindlustus on mõeldud korteriomanike kaasomandis oleva vara kindlustamiseks.


Kindlustatud on:

ühiskasutuses olevad konstruktsioonid ja ruumid; tehnosüsteemid;

molok-tüüpi prügikonteinerid

Korteriomanike kaasomandisse kuuluvad hoone karp (vundament, kandvad seinad, vahelaed jms); hoone välispiirded (välisseinad, katus, rõdud, välisuksed ja -aknad jms); ühiskasutuses olevad ruumid ja nende osad (trepikojad, keldrid, liftid, prügi- ja kaablišahtid, postkastid jms); tehnosüsteemide osad (elektri-, gaasi-, kütte-, veevarustus-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni-, jahutus-, tulekustutus-, side- ja signalisatsioonisüsteemid), millest on sõltuv enam kui üks korteriomanik.

Lisakaitsena on võimalik valida vastutuskindlustus. Selle alusel on kaetud kindlustusobjekti valdamisest tulenevad kahjud, muuhulgas:

puruneb kaasomandis olev toru, millest väljavoolanud vesi kahjustab allpool asuvat korterit;

hoone omanik unustab libeda majaesise tänava liivatamata, möödakäija kukub ja saab viga;

katuselt allakukkunud kivi vigastab jalakäijat või autot jne.

Vastutuskindlustuse puhul on kindlustusjuhtumiks kahju tekitamine, mille kindlustusvõtja on tekitanud ehitise hooldamise, haldamise või valdamise läbi kolmandale isikule või majaelanikule kindlustuskohas. Kahju hüvitatakse, kui kindlustusvõtja vastutab selle tekitamise eest vastavalt seadusele.© 2022 Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid