Marks.ee       Ärikliendile       Veosekindlustus

Veosekindlustus

pakub võimaluse kindlustada punktist A punkti B veetavaid kaupu.

Kindlustatakse üksnes transpordivahenditega või -seadmetega veetavaid veoseid, mis vastavad kauba vedamiseks kehtivatele tehnilistele nõuetele.

Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on näiteks:

  • röövimine
  • tulekahju
  • liiklusõnnetus
  • loodusõnnetus vm. 

Kindlustada on võimalik kõikide riskide või mõne teatud riski vastu