Tsiviilvastutuskindlustus

Lepingu sõlmijaks võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.
Kindlustus võimaldab maandada ameti- või kutsetegevuse, üldise või igapäevase tegevuse vastutusega seotud riske, hüvitab kolmandale isikule vara- ja isikukahjud, mida kindlustusvõtja on tekitanud oma ameti- või kutsetegevuses ning üldises või igapäevases tegevuses.

  • Üldine tsiviilvastutuskindlustus. Teie või Teie firma poolt kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks talvel tänava liivatamata jätmine, mille tagajärjel kolmas isik libastus ja murdis jalaluu).
  • Erialane tsiviilvastutuskindlustus. Teie või Teie firma poolt erialase või ametialase teenuse osutamisel kolmandale isikule tekitatud kahju.
  • Tootevastutuskindlustus. Teie toodetud ebakvaliteetse või praaktoote tarbimisel/kasutamisel kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks vett läbilaskev akvaarium rikub põrandakatte, kruvi saias murrab hamba vm).
  • Tööandja vastutuskindlustus. Annab võimaluse kindlustada tööandja vastutust töötajatega juhtuvate tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste korral. Hüvitamisele kuulub tööõnnetuse ja kutsehaigestumise tagajärjel töötajale või töötaja surma korral tema ülalpeetava(te)le põhjustatud kahju.