Marks.ee       Ärikliendile       Masinarikkekindlustus

Masinarikkekindlustus

pakub võimaluse kindlustada põllumajandus-, energia tootmise, transpordi- jne masinaid, seadmeid ja installatsioone.

Hüvitatavateks kahjudeks on:

  • kindlustusobjekti operaatori ettevaatamatus ja ebaõiged töövõtted
  • kindlustusobjekti valmistamiseks kasutatud ebakvaliteetsed materjalid
  • lühis, liig-, üle- ja alapinge, üle- ja alarõhk
  • kontroll-, mõõte- ja kaitseseadmete rikked
  • vandalism
  •  torm
  • kindlustusobjekti sattunud võõrkeha.

Täiendavalt saab valida kaitse tule, veekahju ja murdvarguse vastu.

Masinarikkekindlustus on oma olemuselt koguriskikindlustus. Kahju tekkimise kõik põhjused, mis pole kindlustustingimustes loetletud kui välistused, kuuluvad kindlustatavate riskide hulka.