Marks.ee       Ärikliendile       Garantiikindlustus

Garantiikindlustused

Garantiikindlustus maandab lepingu sõlmimisel tekkivat riski, mis kaasneb lepingu rikkumisega. Garantiidega saab tagada mõlema lepingupoole kohustusi.

Näiteks ehitaja väljastatud garantiiga tagatakse tellija õigus saada oma raha tagasi juhul, kui ehitaja ei ehita maja valmis. Tellija väljastatud garantiiga tagatakse aga ehitaja õigus saada maja ehitamise eest tasu.

Garantiikindlustusega tagab Teie kohustused lepingupartneri(te) ees teatud perioodil kindlustusselts.

 • Ehitusgarantiid, sh
  • pakkumusgarantii
  • ettemaksugarantii
  • teostusgarantii
  • ehitusjärgne garantii
 • Kütuse käitlemise garantii
 • Lepinguliste kohustuste täitmise garantii
 • Tolligarantii
 • Reisikorraldajate garantii