Marks.ee       Ettevõttest

Ettevõttest

OÜ Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid on kaasaegne ettevõte, mis pakub kindlustusvahenduse ja riskihalduse teenust aidates klientidel leida parimaid kindlustuslahedusi.

ASJATUNDLIKKUS JA KVALITEET

Edu aluseks on meeskonna pikaajaline kindlustuskogemus, professionaalsus ning spetsialiseerumine erinevatele kindlustusvaldkondadele. Eelisena saab välja tuua vilumust tsiviilvastutuskindlustuse, transpordi- ja logistika-, meditsiini- ning ehitussektori ettevõtete vara ja vastutuse kindlustamisel.

KLIENDIKESKNE LÄHENEMINE

Arvestame kindlustusprogrammide väljatöötamisel kliendi vajaduste ja iseärasustega, millest lähtuvalt pakume erilahendusi.

RISKIHALDUS

Meie poolt pakutavad teenused hõlmavad kindlustusalaseid konsultatsioone, riskide analüüsi, kindlustusprogrammide koostamist ja haldamist, abistamist kindlustuskahju toimumisel.

Nõustame riskide ennatamisel ja hindamisel.

Kindlustushangete korraldamisel on meie eesmärk leida parim kindlustuskaitse ja -hinna suhe.

ÕIGUSABI

Vaidluste tekkimisel kindlustusandjaga on meie kohtustuseks pidada kindlustusseltsiga konstruktiivseid läbirääkimisi klienti rahuldavate kokkulepete leidmiseks ning kohtuprotsesside vältimiseks.

Seaduse nõuded maaklerile on sama kõrged kui kindlustusseltsidele (litsentseerimine, piisav finantstagatis, usaldusväärsus ja vastutus oma tegude eest). OÜ Marks ja Partnerid on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusmaaklerite nimekirja.