Ettevõtte varakindlustus

Annab võimaluse kindlustada hooneid, rajatisi, inventari, seadmeid, masinaid, toorainet, pooltoodangut, valmistoodangut ja kaupa.

Ettevõtte varakindlustus hüvitab kindlustatud varale tekkinud kahju, mille põhjuseks on:

  • tulekahju
  • veevõrgust, kanalisatsioonist või küttesüsteemist väljavoolanud vesi või muu vedelik
  • murdvargus - sissemurdmine või röövimine
  • torm ja rahe
  • looduslik üleujutus
  • klaaspindade purunemine
  • vandalism