Elektrooniliste seadmete kindlustus

Kindlustusobjektiks on arvutid, meditsiinitehnika, telekommunikatsiooniseadmed, mõõtmis- ja katseaparatuur, videokaamerad ja muu video- ning heliaparatuur, kontoritehnika jpm.

Elektrooniliste seadmete kindlustus hüvitab kahjud, mille põhjuseks on:

  • kindlustusobjekti operaatori ettevaatamatus ja ebaõiged töövõtted
  • kindlustusobjekti valmistamiseks kasutatud ebakvaliteetsed materjalid
  • lühis, liig-, üle- ja alapinge
  • kontroll-, mõõte- ja kaitseseadmete rikked
  • tuli - tahm, suits, pikselöök, söestumine jm
  • veevõrgust, kanalisatsioonist või küttesüsteemist väljavoolanud vesi või muu vedelik
  • murdvargus, vandalism
  • torm, rahe või looduslik üleujutus.