Ekspedeerija vastutuskindlustus

Kindlustab ekspedeerija tsiviilvastutust vastavalt EEA (Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni) üldtingimustele. 

Ekspedeerija vastutuskindlustus hüvitab ekspedeerija vastu esitatud nõuded vastavalt kliendiga sõlmitud kaupade transportimise lepingule. Kui kaupa transportimise käigus vigastatakse või see läheb kaotsi tekib ekspedeerijal hüvitamiskohustus kauba omaniku ees. Ekspedeerija vastutuskindlustuse olemasolul hüvitab tekkinud kahju kindlustusselts. 

Marks ja Partnerid. Kindlustusmaaklerid OÜ on EEA koostööpartner.