Ehituse koguriskikindlustus

Kindlustusobjektiks loetakse teostatavaid ehitustöid koos ehitusmaterjalidega.

Soovi korral on võimalik kindlustada ka ehitusobjektil asuvaid ehitusmasinaid, tööriistu, soojakuid, tellinguid jm. 

Ehituse koguriskikindlustus hüvitab kahjud, mille põhjuseks on:

  • tööliste ettevaatamatus ja oskamatus
  • tuli
  • vesi
  • murdvargus, vandalism
  • loodusjõud.
  • muud kahjud, mille põhjused pole kindlustustingimuste alusel käsitletud kui välistused.

Lisaks on võimalik valida täiendavaid kindlustuskaitseid, mille puhul hüvitatakse:

  • ehitusettevõtja poolt kolmandale isikule tekitatud kahjud (vastutuskindlustus)
  • kindlustusjuhtumijärgsed koristuskulud ja kindlustusjuhtumi tagajärgede likvideerimisega seotud kulud
  • ehitusobjekti vahetus läheduses paiknevale tellija olemasolevale hoonele ehitustööde läbiviimisel põhjustatud kahjud.