Autovedaja vastutuskindlustus

Autovedaja vastutuskindlustus katab vedaja tsiviilvastutust vastavalt veo tellija ja autovedaja vahel sõlmitud kaubaveo lepingule. 

Autovedaja vastutuskindlustus hüvitab autovedaja vastu esitatud nõuded vastavalt kliendiga sõlmitud lepingule. Kui kaup saab transportimisel viga või läheb kaotsi ja vedajal tekib hüvitamiskohustus kauba omaniku ees, siis vedaja vastutuskindlustuse olemasolul hüvitab kahju kindlustusselts vastavalt rahvusvahelisele CMR konventsioonile.