Ehitusmasinate ja –seadmete kindlustus

Ehitusmasinate ja –seadmete kindlustus kindlustab ehitusmasinaid, põllumajandustehnikat, metsatöömasinaid ja –seadmeid, transpordisüsteeme jne.

Ehitusmasinate ja –seadmete kindlustus hüvitab kahjud, mille põhjuseks on:

  • ettevaatamatus kindlustusobjekti käsitsemisel
  • tulekahju
  • torm, üleujutus, maalihe, maapinnavaring jm
  • vargus ja kolmandate isikute süüline tegevus.

Lisaks on võimalik valida täiendavaid kindlustuskaitseid, mille puhul hüvitatakse kindlustusobjekti kahjujuhtumiga seotud lisakulud.

Lisakulusid võivad põhjustada:

  • töötamine öö- ja ületundidel, riiklikel pühadel kiirveosed
  • õhuveosed
  • kindlustusobjekti päästmine, k.a puhastamine
  • kindlustusobjekti remontiva valmistajatehase, maaletooja/edasimüüja esindajate transport ja majutus.