Õnnetusjuhtumikindlustus

 Õnnetusjuhtumikndlustus tagab materiaalse turvalisuse õnnetusjuhtumist põhjustatud kehavigastuse või surma korral. 

Valitavad kaitsed on:

  • surmajuhtumihüvitis
  • invaliidsushüvitis
  • päevaraha
  • valuraha