Marks.ee       Erakliendile       Kodukindlustus

Kodukindlustus

Võimaldab kindlustada hoonet, korterit ja kodust vara erinevate kindlustuspakettidega nii  tule- ja loodusõnnetuse, veekahju, murdvarguse ning vandalismi vastu.

Parima kaitse kodule ja varale annab koguriskikindlustus, mis kaitseb pea kõigi ootamatute sündmuste eest. 

Võimalik on valida täiendavaid lisakaitseid:

  • Elektririkke kindlustus korvab elektriseadmete kahju, mille on põhjustanud lühis, ülepinge, pikselöök. Kui kodu on muutunud elamiskõlbmatuks, korvab elamiskulude kindlustus ajutise peavarju üürikulud.
  • Alumistele naabritele põhjustatud veekahju hüvitab kodukindlustuse lisakaitsena tsiviilvastutuse kindlustus.