Marks.ee       Erakliendile       Väikelaevakindlustus

Väikelaevakindlustus

Väikelaevakindlustus pakub võimaluse kindlustada väikelaevu pikkusega kuni 24 meetrit, mootorpaaate, jahte, jääpurjekaid ning sõudepaate. Kindlustus hüvitab laeva kahjustumise või hävimise läbi tekkinud kahju, mille põhjuseks on:

  • karile sõit või veekogu põhja riivamine 
  • kokkupõrge mis tahes objektiga, sh teise aluse või sadamarajatisega
  • torm või raju
  • vargus
  • vandalism
  • tulekahju, plahvatus või pikselöök
  • väikelaeva veest välja tõstmine, vette laskmine, ellingul hoidmine (ellingukahju)
  • transport treileril (treilerikahju)

Lisaks otsesele varalisele kahjule hüvitatakse kahju ärahoidmise või vähendamise kulu. Lisakaitsena pakutakse väikelaeva valdaja vastutuskindlustust, mis katab väikelaeva tekitatud kahjud kolmandatele isikutele.