Marks.ee       Erakliendile       Liikluskindlustus

Liikluskindlustus

... hüvitab kannatanule kahju Teie süül tekitatud liiklusõnnetuse korral.

Liikluskindlustuse lepingut sõlmides on võimalik valida kahe võimaluse lepingu vahel:

  • Kindlustusselts väljastab poliisi kehtivusaja lõppemisel uue poliisi automaatselt.
  • Teie leping muutub poliisi kehtivuse lõppedes maksevabaks, uus poliis väljastatakse Teie sooviavalduse peale.